INERP

System wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. Nie jest to typowy system ERP, lecz zestaw aplikacji przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Ponieważ projekt jest we wczesnej fazie rozwoju, w chwili obecnej dostępna jest aplikacja umożliwiająca ewidencję i kontrolę uprawnień elektrycznych osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.04.2003r.

Demo     Repo

Mayan EDMS

Mayan EDMS jest elektronicznym systemem zarządzania dokumentami. Charakteryzuje się zaawansowanym wyszukiwaniem, dużymi możliwościami kategoryzacji dokumentów, ich wersjonowaniem, możliwością usuwania i przywracania z kosza. To wszystko pod nadzorem mocno rozbudowanego systemu nadawania uprawnień. Obsługa Mayan EDMS odbywa się przy użyciu przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie ma potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania.

Demo     Repo

Kontakt

Nazywam się Wojtek Warczakowski. Interesuje mnie wykorzystanie rozwiązań Open Source w przedsiębiorstwach jako alternatywy dla kosztownego, własnościowego oprogramowania. Wolne i otwarte oprogramowanie wydawane jest na licencjach pozwalających na bezpłatne korzystanie i modyfikowanie oprogramowania. Przedsiębiorstwo nie ponosi kosztu zakupu programów a jedynie koszt usługi wdrożenia i dostosowania do specyfiki przedsiębiorstwa. Jeśli przedsiębiorstwo jest w stanie samo wdrożyć i dostosować oprogramowanie do własnych potrzeb koszt może zmniejszyć się do zera. Dla małych i średnich firm może to mieć kluczowe znaczenie.

Obecnie na stronie znajdują się dwie propozycje oprogramowania Open Source wraz z odnośnikami do ich wersji demonstracyjnych i repozytoriów. W przyszłości zestaw oprogramowania będzie się powiększał.

Jeśli temat Cię zainteresował i masz pytania, skontaktuj się ze mną przez media społecznościowe lub napisz wiadomość.